Statické posudky

08/2011: Statický posudek kostela sv. Antonína Paduánského, Milešov

Předmětem tohoto statického posudku je zhodnocení stávajícího stavu a předběžný návrh nutných stavebně-konstrukčních úprav kostela sv. Antonína Paduánského v obci Milešov u Vilemína, okres Ústí nad Labem. Popis objektu kostela Kostel byl postaven v letech 1675-1680 podle projektu architekta...

08/2011: Nástavba bytového domu - statický posudek

Statický posudek realizovatelnosti budoucí půdní nástavby a vestavby Předmětem statického posudku je zamýšlená půdní nástavba a vestavba bytového domu v Praze 5 - Košířích. Jedná se o pětipodlažní dům s jedním suterénem a nyní nevyužívaným podkrovním prostorem celkových půdorysných rozměrů cca...

09/2010: Statický posudek dřevěné haly KOBRA

Předmětem tohoto statického posudku jsou nosné konstrukce (především hlavní nosné rámy) zimního stadionu Kobra v Praze 4 – Bráníku po přitížení fotovoltaickými panely umístěnými na střeše. Nosná konstrukce dřevěné haly sestává z nosných rámů se sklonem horní příčle 5°, na které jsou uloženy...

2010: Statický posudek dekoračního vánočního stromu

Předmětem tohoto statického posudku je nosná konstrukce umělého dekoračního stromu výšky 9,0m při zatížení větrem. Popis ocelové konstrukce stromu Nosný stožár je složen ze 3 segmentů kruhových trubek profilů 168x4,5x3000mm, 159x4,5x3050mm a 133x4,5x3050mm navzájem spojených montážním spojem...

2010: Valená klenba, klenební pás a záklenek - statické posouzení

Předmětem tohoto statického posudku bylo několik stavebních úprav v přízemí a suterénu nárožního domu na rohu ulic Široká a Valentinská v Praze 1. Posouzení bylo provedeno na žádost správce objektu  na základě společné prohlídky místa. Popis objektu Jedná se o podsklepený bytový dům s...

2009: Statické posudky fotovoltaických elektráren

Statické posudky fotovoltaických elektráren V letech 2009 až 2010 jsme provedli několik projektů a statických posudků pro solární fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách objektů. Součástí těchto posudků většinou bylo i zhodnocení nosných konstrukcí objektů, na které se umístění solárních...