2016: Knihovna Písek - rekonstrukce a dostavba, Cena předsedy Senátu ČR (Stavba roku 2020)

Občanské stavby

Městská knihovna Písek

Záměrem investora byla přestavba a rekonstrukce stávajícího třípodlažního objektu školy na městskou knihovnu. V rámci rekonstrukce byla odstraněna malá novodobá přístavba jídelny ve dvoře objektu a provedena nová třípodlažní přístavba skladu knih vč. prosklené třípodlažní komunikační chodby k této přístavbě. Dále byly provedeny vnitřní stavební úpravy dvora, přístavba kavárny a terénní úpravy směrem k Soukenické ulici.

Lokalita Alšovo náměstí č.p. 75-77, Písek
Rozsah DSP, DPS - dokumentace pro stavební povolení i pro provedení stavby
Investor Město Písek
Spolupráce A.B.S. STUDIO spol. s r.o.
Stav Stavba dokončena 04/2019

.

Nominace do soutěže Stavba roku 2020!

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA