Kdo jsme

Jsme statici z Prahy a specializujeme se na zpracování projektů statiky pozoruhodných, originálních, větších i rozsáhlých staveb či souborů staveb. Máme rádi výzvy. V kanceláři je nás 15+, z toho 4 s autorizací. Úspěšně fungujeme od roku 2010. Pro práci využíváme platforem ALLPLAN, SCIA a FINE, umíme BIM, modelujeme ve 3D a kreslíme ve 2D.

V čem jsme jiní

Naše práce je pro nás posláním. Baví nás přistupovat ke každému projektu individuálně a vymýšlet originální a přitom nejúspornější možná řešení. Proto se k nám naši klienti rádi vracejí. Naším cílem není být nejlevnější, ale dělat svou práci nejlépe.

Naše patero

#1 Nepodceníš

#2 Nepředimenzuješ

#3Neprodražíš

#4 Nezneužiješ termínu

#5 V kvalitě je síla

Naši klienti Pracujeme pro špičkové architekty, úspěšné projekční kanceláře, developery a větší stavební firmy.

2020: PS Tesla

2017: Berounské terasy

Co od nás čekat?

Za samozřejmost považujeme zpracování projektů v rozsahu a kvalitě odpovídající představám investora resp. zadavatele a zároveň splňující požadavky platných technických norem a předpisů. Při práci jsme zvyklí navržené konstrukce konzultovat se spolupracujícími architekty, projektanty i se zástupci realizačních firem a nikomu nenutíme naše řešení jako jediné možné. Velice dobře vnímáme fakt, že statika dnes už není jen o tom, jak konstrukci navrhnout správně podle normy, ale hlavně o vzhledu a ekonomice celého díla.

2016: Knihovna Písek - rekonstrukce a dostavba, Cena předsedy Senátu ČR (Stavba roku 2020)

2018: Společenské centrum Sedlčany, titul stavba roku 2020

Záruky

V oboru statiky je tím nejdůležitějším měřítkem kvality dokončená práce. Průřez prací naší statické kanceláře si můžete prohlédnout v referenčních projektech. Pro případy hrubého pochybení máme uzavřeno "Pojištění profesní odpovědnosti" za škody do výše pojistného krytí 10,0 mil. Kč.

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA