Stavebně-technické průzkumy

 

 

Prozkoumáme, osondujeme a vyhodnotíme!

Umíme: 

 • Vizuální zhodnocení stavu na základě prohlídky stavby
 • Provedení dílčích sond a odebrání vzorků k další analýze
 • Diagnostikovat a popsat různé typy poruch a trhlin a analyzovat jejich příčiny
 • Externí laboratorní zkoušky – mykologie, salinita zdiva, destruktivní zkoušky materiálových charakteristik (pevnost v tlaku zdiva a betonu, tahové zkoušky oceli)
 • Navrhnout monitorování staveb či jednotlivých poruch v čase
 • Zpracovat a připravit podrobné stavebně-technické průzkumy staveb
 • Zpracovat podrobnou výkresovou dokumentaci provedených sond a zjištěných skutečností

 

Zakládáme si na propojení těchto dvou velmi blízkých oborů – statika pozemních staveb a stavebně-technické průzkumy, a proto průzkumy provádí naši kvalifikovaní kolegové, kteří působí i v poli statiky. Jsme si vědomi důležitosti analýzy poruch a jejich příčin, a to zejména nosných konstrukcích, proto nad touto problematikou vždy přemýšlíme z pohledu obou zmíněných oborů.

[$foto:]

 

Co je stavebně–technický průzkum?

Stavebně-technickým průzkumem se rozumí veškeré zkoumání, diagnostika stavby, či zhodnocení stávajícího stavu již realizovaných stavebních děl, ať už se jedná o novostavby, či stavby na hraně svojí životnosti.

Stavebně technický průzkum je systematický proces zkoumání a hodnocení stávající stavby. Cílem je identifikovat potenciální problémy, posoudit stav konstrukčních prvků a poskytnout doporučení pro případné opravy nebo úpravy.

 

Průzkum stavby je velice důležitou součástí dokumentace při rekonstrukcích a v některých případech může být nezbytný i v rámci novostaveb, či u staveb, které nevykazují žádné známky opotřebení.

 

Výsledkem takového průzkumu může být šetření značných nákladů a prostředků při nesprávném zhodnocení konstrukčního či materiálového řešení konstrukcí a při nesprávné analýze poruch a jejich příčin.

 


 

Proč zvážit stavební průzkum nemovitosti?

 • Prevence: Lepší předcházet než léčit. Identifikace a řešení problémů v raném stádiu může ušetřit značné náklady v budoucnu.
 • Bezpečnost: Zajišťuje, že vaše stavba je bezpečná pro obyvatele a návštěvníky.
 • Ocenění nemovitosti: Pokud plánujete prodej nemovitosti, mít aktuální a podrobný průzkum může zvýšit její tržní hodnotu.
 • Plánování rekonstrukce: Pokud plánujete rekonstrukce, průzkum vám může poskytnout jasný obraz o tom, kde začít a jak postupovat.

 

Ať už je vaším cílem zvýšit hodnotu nemovitosti, zajistit bezpečnost obyvatel, nebo jednoduše pochopit stav vaší nemovitosti, stavebně technický průzkum je v takových situacích klíčovým nástrojem. Na jeho základě lze učinit informovaná rozhodnutí, která povedou prodloužení životnosti a bezpečnosti stavebních projektů.

 

 

Potřebujete zpracovat průzkum existující stavby či diagnostikovat její poruchy? Poptejte nás, kontaktní formulář není tak chladný, jak vypadá ...

Kontaktní formulář

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA