Stavebně-technické průzkumy

 

Prozkoumáme, osondujeme a vyhodnotíme!

Umíme:

 
 • zpracovat a připravit podrobné stavebně-technické průzkumy staveb
 • diagnostikovat a popsat různé typy poruch a trhlin
 • provést pasporty objektů či jednotlivých poruch
 • navrhnout sledování staveb či jednotlivých poruch v čase
 • a navrhnout účinné způsoby oprav a sanací se zaměřením na nosné konstrukce.
   

Průzkumy staveb provádí naši vyškolení kolegové a každý průzkum sestává z těchto navazujících činností:

 
 • prohlídka stavby a provedení sond a měření na místě, odebrání vzorků
 • laboratorní měření a analýza vzorků (např. mykologie, zkoušky vlastností materiálů, zkoušky zemin… )
 • zpracování závěrečné zprávy s vyhodnocením a vč. příloh

 

Co je stavebně–technický průzkum?

Stavebně-technickým průzkumem se rozumí veškeré zkoumání, diagnostika stavby, či zhodnocení stávajícího stavu již realizovaných stavebních děl, ať už se jedná o novostavby, či stavby na hraně svojí životnosti.

Stavebně technický průzkum je systematický proces zkoumání a hodnocení stávající stavby. Cílem je identifikovat potenciální problémy, posoudit stav konstrukčních prvků a poskytnout doporučení pro případné opravy nebo úpravy.

 

Průzkum stavby je velice důležitou součástí dokumentace při rekonstrukcích a v některých případech může být nezbytný i v rámci novostaveb, či u staveb, které nevykazují žádné známky opotřebení.

 

Výsledkem takového průzkumu může být šetření značných nákladů a prostředků při nevhodné analýze příčin a následků poruch, stávajícího konstrukčního či materiálového řešení.
 

Obsah stavebně technického průzkumu

 1. Vizuální hodnocení: První krok, kde se provádí vizuální kontrola viditelných částí stavby.
 2. Strukturální hodnocení: Zkoumání konstrukčních prvků stavby, jako jsou zdi, stropy, nosníky a další.
 3. Diagnostika stavby: Použitím moderních nástrojů a technik se posuzuje kvalita materiálů, jejich stáří a potenciální poškození.
 4. Hodnocení systémů: Kontrola elektriky, vodovodních a kanalizačních systémů a dalších technických zařízení.
 5. Zhodnocení rizik: Identifikace oblastí, které mohou představovat riziko pro obyvatele nebo návštěvníky.

 

Proč zvážit stavební průzkum nemovitosti?

 • Prevence: Lepší předcházet než léčit. Identifikace a řešení problémů v raném stádiu může ušetřit značné náklady v budoucnu.
 • Bezpečnost: Zajišťuje, že vaše stavba je bezpečná pro obyvatele a návštěvníky.
 • Ocenění nemovitosti: Pokud plánujete prodej nemovitosti, mít aktuální a podrobný průzkum může zvýšit její tržní hodnotu.
 • Plánování rekonstrukce: Pokud plánujete rekonstrukce, průzkum vám může poskytnout jasný obraz o tom, kde začít a jak postupovat.

 

Ať už je vaším cílem zvýšit hodnotu nemovitosti, zajistit bezpečnost obyvatel, nebo jednoduše pochopit stav vaší nemovitosti, stavebně technický průzkum je v takových situacích klíčovým nástrojem. Na jeho základě lze učinit informovaná rozhodnutí, která povedou prodloužení životnosti a bezpečnosti stavebních projektů.

 

 

Potřebujete zpracovat průzkum existující stavby či diagnostikovat její poruchy? Poptejte nás, kontaktní formulář není tak chladný, jak vypadá ...

Kontaktní formulář

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA