Blog

Jak provádíme průzkumy staveb

14. 12. 2022

Detailní popis postupů a metod používaných při provádění stavebně-technických průzkumů staveb. Popis jednotlivých typů sond, odběru vzorků, laboratorních analýz, způsobů vyhodnocení a vypracování závěrečné ...

Blog o průzkumech

Kdy zpracovat stavebně-technické průzkumy staveb?

2. 9. 2020

Popis základních situací, kdy je nutné či vhodné zpracování stavebně-technických průzkumů staveb, tedy že nejde pouze o situace před rekonstrukcí stavby, ale i v případě přitěžování, odhadu zbytkové životnosti, ...

Blog o průzkumech
Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA