2015: Vltavská vyhlídka

Stavby pro bydlení

BD Vltavská vyhlídka

Bytový dům je situován na rovinatém pozemku v blízkosti Vltavy a je rozčleněn na 4 dilatační celky A, B, C a D. Objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a sedmi nadzemními podlažími.
Konstrukční systém stavby lze charakterizovat jako železobetonový monolitický stěnový obousměrný systém, v 1PP a 1NP objektu jsou obvodové nosné stěny doplněny sloupy, které otevírají dispozici a umožňují pohyb a parkování vozidel. Věže horní stavby jsou rozděleny na 4 obdélníková pole vymezená obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Zatížení z horní stavby se do konstrukcí spodní stavby a základů roznáší pomocí systému stěnových nosníků umístěných především v 1NP a ve 2NP.
S ohledem na geologické podmínky a enormní hodnoty zatížení přenášené do podzákladí je navrženo hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách o průměru 880mm a 630mm. Spodní stavba je navržena jako "bílá vana s krystalizací" a při návrhu byla uvažována nejvyšší hladina spodní vody odpovídající úrovni 100-leté povodně.

Lokalita Praha 7, ul. Jateční
Rozsah realizační dokumentace
Investor Central Group a.s.
Spolupráce Průmstav a.s.
Stav Stavba dokončena 2016

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA