2021: Hlavní nádraží Brno, studie

Občanské stavby

Hlavní nádraží Brno - studie 

Jako statici jsme se spolupodíleli na soutěžním návrhu zastřešení nového Hlavního nádraží v Brně, část projektu CANOPY.

Canopy je ocelová střešní konstrukce půdorysných rozměrů 296 x 175 m v výškou od 10m do 35m. Celá konstrukce díky tuhým rohům mezi sloupy a nosníky a vetknutím v patách sloupů funguje jako ocelový rám. Vazby v příčném směru jsou vyřešeny tzv.  vierendelovým nosníkem, v podélném směru jsou nosné vazníky  navrženy jako svařované průřezů I. Podélné nosníky fungují v hřebenu střechy jako spojité nosníky a jejich průřezy jsou vyšší než u nosníků ve stejném směru na typických rozponech. Celá konstrukce bude rozdělena dilatacemi.

Lokalita Brno
Rozsah projektu studie
Investor Město Brno
Spolupráce BIG
Stav 4. místo v soutěži
Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA