2017: Business Centre Košice III

Občanské stavby

Polyfunkční objekt BCKIII v Košicích

Investorský záměr předpokládá výstavbu polyfunkčního komplexu tvořeného převážně plochami pro bydlení, administrativu a obchodními plochami s podzemním parkováním.

Komplex tvoří 3 dilatační celky, disponuje 11 nadzemními a 1 podzemním patrem. Založení navrženo na tlusté základové desce, převažující nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet.

Lokalita Košice, SR
Rozsah projektu DPS
Investor CTR Group a.s.
Spolupráce raz23 s.r.o.
Stav stavba dokončena 2020
Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA