2018: Polyfunkční dům Českomoravská, Harfa

Stavby pro bydlení

Objekt půdorysně trojúhelníkového tvaru navržen s rozměry 87x72x55m s celkem 13 patry, 3 pod a 10 nadzemními.

Konstrukční systém v suterénních patrech navržen jako obousměrný stěnový s obvodovými nosnými stěnami a vnitřním skeletovým systémem sloupů. V 1.NP je konstrukční systém kombinovaný, v jižní části se jedná o sloupový bezhlavicový systém, ve zbylé části o stěnový systém. Konstrukční systém ostatních nadzemních pater je stěnový obousměrný se stěnovými nosníky s převislými konci.

Spodní stavba řešena jako bílá vana s krystalizací, základová spára domu je 10m pod úrovní terénu, 6,0m pod hladinou podzemní vody.

Lokalita Praha 5
Rozsah projektu DPS
Investor Central Group a.s.
Spolupráce Central Group a.s.
Stav stavba dokončena 2020
Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA