2015: BD Strojárenská

Občanské stavby

Rezidencia pri Radnici v Košicích

Investorský záměr předpokládá výstavbu polyfunkčního komplexu tvořeného převážně plochami pro bydlení, administrativu a obchodními plochami s podzemním parkováním.

Komplex tvoří 3 dilatační celky, disponuje 8 nadzemními a 2 podzemními podlažími. Celkem nabízí 359 bytů pro bydlení. Založení navrženo na pilotách, převažující nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet.

Lokalita Košice, SR
Rozsah projektu DPS
Investor CTR Group a.s.
Spolupráce DGA design graphic architecture s.r.o.
Stav stavba dokončena 2018
Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA