2019: soutěž ,,Nový Žižkov"

Ostatní

Komplex hned několika objektů byl předmětem zadání veřejné soutěže o ,,Nový Žižkov" vyhlášené hlavním městem Praha ve spolupráci s předním tuzemským developerem Central Group a.s.

V soutěži jsme řešili kocepci nosných konstrukcí pro světoznámého architekta SOU FUJIMOTA ve spolupráci s tuzemskými architekty z A8000.
Naším úkolem
nebyl jen koncept nosných konstrukcí jednotlivých budov, ale i jejich vzájemné funkční propojení. Některé budovy poměrně futuristicky měly za úkol vynést budovu nad nimi, u kterých se tak jejich spodní podlaží proměnila v mohutný komorový nosník. Dalším zásadním tématem bylo vymyslet koncept tak, aby horní budovy s ohledem na jejich délku a objemové změny, neměly tendenci se od těch spodních odtrhávat a tedy všechny podpory jsou koncipovány jako posuvné ve vodorovném směru.

Výsledkem této studie v soutěži bylo čestné uznání za návrh.

 

Lokalita Žižkov, Praha3
Rozsah koncept/studie
Investor Hl. město Praha; Central Group a.s.
Spolupráce SOU FUJIMOTO architects; CENTRAL GROUP a.s.
Stav Čestné uznání v soutěži

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA