2022: Rezidence Michelangelova, udělen titul Šetrná stavba v Grand Prix Architektů

Stavby pro bydlení

Pro přední developerskou společnost JRD jsme v průběhu roku 2020 a 21 zpracovali realizační dokumentaci stavby bytového domu vč. podrobných výkresů výztuže.

Objekt byl stavěn ve dvou etapách z důvodu provedení nové přeložky horkovodu. Problém vyřešen provedením pracovní spáry a následnou dodatečnou betonáží stropní desky s několikaměsíčním odstupem. Součástí požadavku na novou přeložku bylo vybudování revizního objektu pro účely Pražské teplárenské a.s.
Lokalita Praha 10 - Strašnice
Rozsah RDS - realizační dokumentace
Investor JRD Development s.r.o.
Spolupráce VPU Deco a.s.
  REBAR CZ s.r.o. - výkresy výztuže
Stav 2022 - stavba dokončena; udělen titul Šetrná stavba v rámci Grand Prix Architektů 2022

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA