2018: Přístavba ZŠ a MŠ Třebotov

Občanské stavby

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a jedním suterénem půdorysně přibližně obdélníka, který po dvou stranách přiléhá ke stávajícím stavbám. Patra půdorysně ustupují. Na střeše je navržena ocelová konstrukce zastřešení technické místnosti, která je současně pochozí a tvoří vyhlídku. Celkové půdorysné rozměry jsou 52m x 23m.

Konstrukční systém stavby lze charakterizovat jako železobetonový monolitický skelet s obvodovými stěnami. Stropní desky monolitické, převážně obousměrně pnuté, lokálně uložené na sloupech a stěnách. Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech a patkách.

Lokalita obec Třebotov
Rozsah DPS - dokumentace pro provedení stavby
Investor obec Třebotov
Spolupráce arch. Jan Linhart
Stav Stavba dokončena 2019

.

Nominace na Stavbu středočeského kraje roku 2020!

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA