2019: Administrativa a garáže Veleslavín (MVČR)

Občanské stavby

Novostavba garáží a administrativní budovy Veleslavín

Předmětem našeho návrhu bylo řešení statiky objektů administrativní budovy a garáží vzájemně funkčně propojených pomocí objektu rampy.

Budova administrativy a garáží je 4 a 3 podlažní o rozměrech cca 63x18m.

Konstrukční systém je primárně sloupový bezprůvlakový železobetonový monolitický skelet ztužený ve štítech železobetonovými stěnami a ve střední části stěnami výtahového jádra.

Součástí naší práce bylo na přání objednatele - stavební firmy zoptimalizování tvaru především ve způsobu založení (želbet. prahy a kalichy nahrazeny jednoduchou základovou deskou) a posílení statiky původního návrhu v kritických místech.

Lokalita Praha 6, José Martiho
Rozsah realizační dokumentace
Investor MVČR
Spolupráce Ridera Stavební a.s.
Stav hrubá stavba dokončena 2020

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA