2018: Ekorezidence Hodkovičky

Stavby pro bydlení

Objekt A i B je navržen s jedním podzemním podlažím a sedmi nadzemními patry, oby domy určeny pro bydlení. Založeno na společném suterénu nepravidelného tvaru s čtyřmi dilatačními celky o maximálních vnějších půdorysných rozměrech cca 112x86m.
Konstrukční systém jednotlivých dilatačních celků je v suterénu navržen jako obousměrný s obvodovými nosnými stěnami a vnitřním skeletovým systémem sloupů doplněný nosnými stěnami. V nadzemních patrech se jedná o systém obousměrný stěnový.

Lokalita Praha 4, Modřany
Rozsah realizační dokumentace
Investor Ekospol a.s.
Spolupráce archaplan s.r.o.
Stav Stavba dokončena 2020

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA