Stavby pro průmysl

02/2012 : Statika spodní stavby teplárny o výkonu 135MW v Kladně

V rámci tohoto projektu je řešena výměna  většiny stavebních objektů  v areálu teplárny za novostavby a předmětem naší části projektu bylo zpracování spodní  stavby (založení na pilotách  + železobetonová monolitická základová deska  + železobetonová...

08/2010: Základy technologické věže ve sklárně

2010 : Sklárna Heřmanova Huť - základy Předmětem projektu je projekt statiky masivní železobetonové základové konstrukce pod ocelovou věž a elektrofiltr v areálu sklárny Heřmanova Huť.   Lokalita Heřmanova Huť ROZSAH...

2001 : Přepočet anténní věže Cukrák

Statický a dynamický přepočet a posouzení ocelové čtyřboké anténní věže RKS Cukrák vysoké 52,5m na přitížení novými anténami