Reference - bytové domy

02/2010: Půdní vestavba Mánesova, Praha 2

Půdní vestavba Mánesova - statická část projektu Předmětem tohoto projektu je statika nosné konstrukce půdní vestavby a nástavby a přístavby výtahu v ul. Mánesova, Praha 2 ve stupni pro...

08/2010: Statika bytového domu "Na Novině"

Předmětem projektu je návrh nosných konstrukcí bytového domu se třemi nadzemními a jedním podzemním patrem v ul. Na Novině, k.ú. Michle ve stupni dokumentace pro stavební povolení a ve stupni...

11/2010: Polyfunkční dům Gröbovka, Praha 4

Novostavba polyfunkčního domu v Praze 4 - Nuslích Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí novostavby polyfunkčního domu. Zpracovatelem statické části projektu je...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Statika rodinných domů

2012 : RD Teplice

Statika RD v Teplicích LOKALITA Na Červeném vrchu, Teplice ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS INVESTOR soukromý SPOLUPRÁCE raz23...

2009 : Statika rodinného domu ve Chvalčově

Předmětem tohoto projektu je návrh nosných konstrukcí rodinného domu v obci Chvalčov. Jedná se o patrový rodinný dům, jehož hlavní nosné konstrukce tvoří betonové základové pasy, zděné stěny...

2009: Statika RD v obci Bohumileč

Předmětem tohoto projektu statiky je návrh a posouzení hlavních nosných prvků domku a dále posudky atypických detailů. Statika na tento domek byla spíše podružná, nicméně výsledek je úchvatný a...

08/2011 : RD Nučice - projekt statiky

Rodinný dům v Nučicích je navržen  ve zděném konstrukčním systému s monolitickým železobetonovým stropem a dřevěnou konstrukcí zastřešení 2.NP. Jedná se o dvoupodlažní, v části jednopodlažní...

09/2011 : RD Petrohradská, přístavba paneláku

Jedná se o novostavbu čtyřpatrového rodinného domu s plochou střechou, který jednou stěnou těsně přiléhá ke stávajícímu panelovému domu (syst. T 06 B). Celkové půdorysné rozměry domu jsou 6,8 x...

Reference - projekty založení

2010-2011: Založení elektrárny

Spolupráce na projektu založení elektrárny Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby. Objekty kotelny a strojovny jsou založeny hlubinně na pilotách v oblasti poddolované hornickou činností z minulosti.  

08/2011: Zesílení základů pro bytovku

Zesílení základů bytového domu Předmětem tohoto projektu zesílení stávajících základových konstrukcí s ohledem na přitížení objektu novou nástavbou. Jedná se stávající trojpodlažní bytový dům s částečným podsklepením v katastrálním území Veleslavín. Na...

Občanské stavby

12/2016 - 10/2017 : Business centre Košice, 3. etapa

Polyfunkční objekt BCKIII v Košicích Investorský záměr předpokládá výstavbu polyfunkčního komplexu tvořeného převážně plochami pro bydlení, administrativu a obchodními plochami s podzemním...

02/2016-12/2016 : přístavba ZŠ Chodov

Přístavba základní školy v Praze na Chodově Předmětem dokumentace statiky je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru dostavby nového křídla ZŠ Chodov...

12/2015-08/2016 : Městská knihovna v Písku

Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny v Písku Investorský záměr předpokládá přestavbu a rekonstrukci stávajícího třípodlažního objektu školy na městskou knihovnu. V rámci rekonstrukce bude...

08/2012-02/2013 : AVION Ostrava

Modernizace nákupní galerie AVION Shopping Park v Ostravě Investorským záměrem bylo odstranění kapacitně nevyhovujícího objektu a na jeho původním půdorysu výstavbu nové budovy obchodního domu....

1 | 2 | 3 | 4 >>

Stavby pro průmysl

02/2012 : Statika spodní stavby teplárny o výkonu 135MW v Kladně

V rámci tohoto projektu je řešena výměna  většiny stavebních objektů  v areálu teplárny za novostavby a předmětem naší části projektu bylo zpracování spodní ...

08/2010: Základy technologické věže ve sklárně

2010 : Sklárna Heřmanova Huť - základy Předmětem projektu je projekt statiky masivní železobetonové základové konstrukce pod ocelovou věž a elektrofiltr v areálu sklárny Heřmanova...

2001 : Přepočet anténní věže Cukrák

Statický a dynamický přepočet a posouzení ocelové čtyřboké anténní věže RKS Cukrák vysoké 52,5m na přitížení novými anténami  

Reference - dřevostavby

10/2011: Statika RD v Obci Librantice - dřevostavba

Předmětem projektu je novostavba patrového rodinného domku celkových půdorysných rozměrů 7,8x11,3m a výškou hřebene cca 8,3m nad terénem v obci Librantice. Objekt je koncipován jako dřevostavba se...

01/2010: Statika dřevostaveb 12 rekreačních objektů

Předmětem projektu je statika typového patrového rodinného domku v Harrachově, který je koncipován převážně jako dřevostavba. Jedná se o patrový dům bez podsklepení s podkrovním ateliérem s...

07/2011: Statika dřevěného reakreačního objektu v Ošelíně

Projekt řeší statiku novostavby rekreačního objektu  v obci Ošelín. Jedná se o dřevostavbu půdorysných rozměrů cca 10,5x6,5m se dvěma nadzemními podlažími a o patrovou ocelovou konstrukci...

2008: Dřevostavba domku v Mníšku pod Brdy

Předmětem tohoto projektu je novostavba patrového rodinného domku, který je koncipován jako dřevostavba se zděnými štítovými stěnami a nosnými dřevěnými...