Pasporty staveb - reference

2013: Pasport RD v Praze

PASPORTIZACE STATIKY - RODINNÝ DŮM, Praha 5. pasport_RD_Praha_zkrácená verze02.pdf (2,7 MB) Předmětem pasportizace nosných konstrukcí je rodinný dům v ulici …………, č.p. …./.. v Praze 5, prováděná v lokalitě v souvislosti se záměrem vybudování nového bytového domu. Vzhledem k plánované výstavbě na...

2013: Pasport Papírníkova - Kamýk

PASPORTIZACE STATIKY PANELOVÉHO DOMU, Praha 4 - Kamýk. Předmětem dokumentace je pasportizace nosných konstrukcí panelového domu v ulici Papírníkova na Praze 4, č.p. 608-619, prováděná v souvislosti se záměrem vybudování nových bytových vícepatrových domů. Vzhledem k plánované výstavbě na místě...