Reference - bytové domy

08/2011: Novostavba bytového domu v Praze

Novostavba bytového domu v Praze - Krči Předmětem statiky v této fázi projektu je předběžný návrh a posouzení nosných konstrukcí novostavby bytového domu v Praze 4 - Krči. Statická část projektu je zpracována ve stupni projektu pro územní řízení a pro stavební...

09/2010: Statika stavby pro bydlení "Ďáblická"

Statika bytového domu v ul. Ďáblická, Praha 8 Jedná se o projekt statiky nosných konstrukcí novostavby bytového domu v Praze 8. Statika stavby je zpracována ve stupni pro stavební povolení na základě rozpracované stavební části dokumentace a zprávy o průzkumu inženýrsko-geologických...

08/2010 : Terasové domy Červený Hrádek

Projekt statiky na 3 terasové bytové domy v lokalitě Červený Hrádek, Plzeň Předmětem projektu je statika terasových domů č. 5, 6 a 7 v lokalitě Červený Hrádek, které jsou součástí nově vznikající oblasti se zástavbou terasových a rodinných domů. Projekty byly zpracovány jako jednostupňová...

02/2008 : Statika půdní vestavby Parléřova 11

Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí půdní vestavby v ul. Parléřova čp. 11/157 v Praze 6 – Střešovicích ve stupni pro provedení stavby. Půdní vestavba je navržena jako dvoupatrová v celé ploše půdorysu půdy. Vstup do nových bytů je ze schodišťového...

10/2009: BD "Za hotelem" - Nupaky

Projekt statiky na bytový dům, NUPAKY Předmětem projektu je statika bytového domu v k.ú. obce Nupaky. Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Charakteristika stavby Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený dům s obytným podkrovím – značeno...

11/2009 : Bytový dům Kavalírka II

Statika novostavby bytového domu v Praze 5 - Košířích Jedná se o novostavbu v proluce přibližně obdélníkového tvaru o celkových půdorysných rozměrech cca 20,0 x 14,0 m s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení...

02/2010: Půdní vestavba Mánesova, Praha 2

Půdní vestavba Mánesova - statická část projektu Předmětem tohoto projektu je statika nosné konstrukce půdní vestavby a nástavby a přístavby výtahu v ul. Mánesova, Praha 2 ve stupni pro stavební povolení a pro provedení stavby. Charakteristika...

08/2010: Statika bytového domu "Na Novině"

Předmětem projektu je návrh nosných konstrukcí bytového domu se třemi nadzemními a jedním podzemním patrem v ul. Na Novině, k.ú. Michle ve stupni dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby.   Lokalita Praha 4 -...

11/2010: Polyfunkční dům Gröbovka, Praha 4

Novostavba polyfunkčního domu v Praze 4 - Nuslích Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí novostavby polyfunkčního domu. Zpracovatelem statické části projektu je projekční kancelář STATIKON Solutions s.r.o. Projekt je zpracován ve stupni pro stavební povolení a dále ve...

<< 1 | 2