Jsme statici a měníme vize architektů i sny investorů v pozoruhodné stavby

2023: Apartmánový dům - Špindlerův Mlýn

2021: Pavilon Z, České Budějovice, finalista České ceny za architekturu 2022

2016: Knihovna Písek - rekonstrukce a dostavba

2018: Společenské centrum Sedlčany

STATIKOŇÁCKÉ PATERO

#1 Nepodceníš

#2Neprodražíš

#3Cti termín svůj

#4Komunikuj a spolupracuj

#5V kvalitě je síla

V pražské kanceláři je nás 20+ a každý 5. je statik s autorizací. Pracujeme pro špičkové architekty, úspěšné projekční kanceláře, developery a větší stavební firmy. Máme rádi výzvy. Pro práci využíváme softwarové platformy ALLPLAN, SCIA a FINE, umíme BIM, modelujeme ve 3D a kreslíme ve 2D. Na trhu působíme od roku 2010, máme za sebou přes 250 větších a velkých projektů statiky na objektech a konstrukcích v celkové hodnotě přes 15.0 miliard Kč. Kromě statiky zpracováváme stavebně-technické průzkumy pozemních staveb.

Projekty stitiky

Hlavní a převažující činností naší statické kanceláře je zpracování projektů statiky. Děláme je od úvodních fází projektů, tj. od studií a projektů pro územní řízení, přes dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby až po prováděcí resp. realizační dokumentaci.

Optimalizace tepelně-izolačních izonosníků

22. 5. 2023

Článek pojednává o způsobech optimalizace návrhu tepelně izolačních izonosníků, které slouží k připojení předsazených konstrukcí k hlavní nosné konstrukci staveb. Obsahuje tipy, jak ...

Blog o statice

Vliv sněhových zábran na statiku šikmých střech

19. 4. 2023

Informace o vlivu sněhových zábran na zatížení šikmých střech sněhem. Upozornění na nutnost zohlednění sněhových zábran či zarážek proti sklouzávání sněhu při dimenzování krovů, resp. ...

Blog o statice

Jak posoudit statiku střech na zatížení fotovoltaickými panely

17. 2. 2023

Posouzení střech na přitížení solárními fotovoltaickými panely, resp. FVE elektrárnou. Jak určit velikost zatížení solárními panely a sněhových návějí, jak střechu posoudit, že zatížení ...

Blog o statice

2022: probíhá výstavba Císařské vinice

16. 2. 2023

V průběhu posledního roku probíhá výstavba rezidenčního projektu Císařská vinice v Praze 5 pro společnost JRD a.s., kde jsme se podíleli na přípravě realizační dokumentace statiky. ...

Novinky
Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA