Vliv sněhových zábran na statiku šikmých střech

19. 4. 2023

Zima už sice letos dala definitivní sbohem, konstrukce na zatížení sněhem ale musíme navrhovat stále. A pokud jsou na střeše umístěny zarážky či jiné zábrany proti sklouzávání sněhu, musí se zatížení uvažovat vyšší než v případech, kdy sníh průběžně sklouzává a padá dolů.
 
Zarážky a zábrany jsou leckdy malé, nenápadné, občas zatajované a někdy se objeví až v průběhu či na konci projektování. Někdy až na stavbě a projektant se o nich nikdy nedozví. Ale mají vliv na velikost zatížení sněhem a ovlivňují tvarový součinitel, který v případě jejich použití nesmí klesnout pod hodnotu 0,8.
 
Jinými slovy, sníh i na šikmé střeše všechen zůstává.

 

Například v VII. sněhové oblasti (podhůří českých hor) je u střechy se sklonem 40° rozdíl v zatížení až 108 kg/m2, tj. o 50% více, viz obrázek. A to už má na dimenze prvků krovu či střechy výrazný vliv! Na sněhové zarážky proto nezapomínejme, a to jak v návrzích, tak i na stavbách. Jejich doplnění bez vědomí statika může mít v určitých situacích i fatální následky.

 

vliv sněhových zábran na zatížení

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA