Výstavba na Veleslavíně

27. 5. 2020

 

Zakázku jsme zpracovali kompletně ve 3D, což nám pomohlo odhalit a vylepšit některé nedokonalosti původního návrhu a také názorně interpretovat stavbě některé složité principy uspořádání výztuže tak, aby výsledek dopadl co nejlépe a podle našeho očekávání.

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA