Vertikální zelená fasáda

2. 1. 2024

Kampus ČZU se rozrostl o novou budovu demonstrující principy udržitelného rozvoje.

 

Jedná se o přístavbu stávajícího objektu Fakulty životního prostředí I. Obě budovy jsou pevně propojeny dvěma spojovacími krčky. Objekt má 7 podlaží - 4 nadzemní a 3 podzemní. Střecha je plochá s travnatým povrchem. Na střeše je technologická nástavba se šikmou střechou s mírným sedlovým sklonem.

 

Na fasádě se nacházejí vertikální zahrady tvořené plastovými truhlíky, které jsou zavěšené na ocelové konstrukci kotvené přes kontaktní zateplovací systém přímo do nosné části budovy. Závlahu vertikálních zahrad obstarává systém hospodaření se srážkovou vodou, který snižuje energetické nároky provozu budovy, zlepšuje mikroklima a koloběh vody celé lokality.

 

Více informací o tomto projektu se dočtete zde.

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA