Soutěž o nejlepšího statika v ČR

4. 6. 2021

 

Vyhlašujeme soutěž „O NEJLEPŠÍHO STATIKA V ČR“! Výherci nabídneme zaměstnání a k tomu odměnu, kterou sám určí! Bez smlouvání. Bude spolupracovat na prestižních projektech pro klienty jako jsou BIG - Bjarke Ingels Group, Sou Fujimoto, A8000, Central Group, Ian Bryan architects, Mimosa Architekti… Ano, angličtina bude potřeba.

 

Hledáme ty nejnadanější z nás, nejen jako statiky, ale i vůdčí osobnosti. Nebude to zadarmo, soutěžící si proklepneme ve dvoukolovém klání (2. kolo celodenní) a půjdeme opravdu na dřeň. Projdeme modelové situace, řešení krizové situace na stavbě a pod tlakem, požadavky nejnáročnějších klientů, prosvištíme i základní statické principy. Bude to o zkušenostech získaných praxí, ne o vědomostech ze školy.

 

Přihlášky do soutěže ve formě motivačního dopisu a krátkého životopisu zašlete do 30.6. na e-mail: zalsky@statikon.cz, během července a srpna 2021 klání proběhne. Těšíme se!

 

Pravidla soutěže

 

Termíny:

  • vyhlášení soutěže - 4.6.2021
  • uzávěrka přihlášek - 30.6.2021
  • soutěžní termíny od 15.7.2021 do 15.8.2021
  • vyhlášení vítěze - 31.8.2021

  

Přihláška do soutěže:

Přihlášení lze provést zasláním e-mailu na  adresu zalsky@statikon.cz, nebo telefonicky na tel. čísle 733661108 (Petr Žalský). Součástí přihlášky je motivační dopis (proč se účastníte a proč si myslíte, že máte ty správné předpoklady) a stručný profesní životopis. Případně omezení, která máte z hlediska termínů atp.

 

Průběh soutěžního klání:

 

1/ S každým soutěžícím si e-mailem dohodneme termín krátkého informačního telefonátu, kde následně zjistíme relevantnost jeho zájmu (odfiltrujeme šprýmaře) a dohodneme den, kdy soutěžící klání absolvuje.

 

2/ V dohodnutý den a hodinu se dostavíte do naší kanceláře a absolvujete soutěžní den.

Ten se skládá z dopolední části, kde Vás podrobíme zkoumání z hlediska dosavadních pracovních zkušeností, osobnostního profilu a předpokladů pro práci v týmu a vedení týmu. Kolem poledne Vás pozveme na neformální oběd s kolegy. A odpoledne budeme pokračovat odbornou částí, kdy vyplníte záludný test statiky a den zakončíte praktickou projektovou činností.

Všechny části budou zaznamenány a následně hodnoceny podle předem stanovených kritérií. Více dosažených bodů z každé části znamená lepší výsledek.

 

Váhy pro celkové hodnocení jsou:

 

  • předchozí pracovní zkušenosti - 15%
  • osobnostní profil - 35%
  • neformální hodnocení týmem - 10%
  • odborný test - 20%
  • praktická část - 20%

 

3/ Do týdne po absolvování soutěže Vám zašleme vyhodnocení jednotlivých částí. Následné dotazy a připomínky k vyhodnocení lze uplatnit nejpozději do 20.8.2021.

 

4/ 31.8.2021 vyhlásíme vítěze soutěže. Všem soutěžícím zašleme celkové výsledky a pokud bude vítěz souhlasit, všem soutěžícím zašleme i jeho hodnocení v dílčích částech. Pokud si bude vítěz přát, tak vyhlášení nebude veřejné a bude zasláno pouze soutěžícím. V opačném případě bude vyhlášení veřejné v podobném rozsahu, v jakém probíhá vyhlášení soutěže.

Po vyhlášení výsledků se dohodneme s vítězem na pracovním kontraktu za podmínek a odměnu, které uvedl v rámci svého soutěžního dne.

 

Upozorňujeme, že se nejedná o soutěž organizovanou dle zákona. Vyhrazujeme si právo vítěze nevyhlásit, nebo naopak vyhlásit vítězů více. Také si vyhrazujeme právo nabídnout zaměstnání jinému účastníkovi soutěže, obzvláště v případě, že k dohodě s vítězem nedojde.

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA