Otevření školy v Třebotově

17. 1. 2020

 

Máme radost, když vidíme, jak se prvotní koncept a idea školy v Třebotově od její vizualizace proměnily v reálnou stavbu, sloužící dobře svému účelu. Moderní budova má sloužit zejména dětem a jejich učitelům, vytvářet pro ně příjemné prostředí, kde tráví nemalé množství svého času. A jako obvykle náš návrh nosné konstrukce nechtěl stát architektuře v cestě. Přejeme si, aby budova desítky let skvěle a spolehlivě sloužila svému účelu.

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA