Nabízené služby

Ač by se dalo velmi jednoduše shrnout, že "prostě děláme statiku", ne každý přesně ví, co to obnáší a že i služby v rámci statiky jsou různé. Takže si je projděme podrobněji.

 

  • Projekty statiky: Hlavní a převažující činností naší statické kanceláře je zpracování projektů statiky. Děláme je od úvodních fází projektů, tj. od studií a projektů pro územní řízení, přes dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby až po prováděcí resp. realizační dokumentaci.
  • Statické posudky: O něco menší službou nežli projekty (což už pocitově vyplývá z názvu) jsou statické posudky. Vypracování statických posudků se hodí při hodnocení již hotových staveb a konstrukcí, nebo v případech, kdy je třeba minimum výkresové dokumentace a projekt jako takový není nutný. Např. v některých případech lze projekt statiky pro stavební povolení efektivně řešit jako posudek, který však obsahuje všechny náležitosti projektu.
  • Statické výpočty: V některých případech zákazníci nepotřebují celý projekt statiky, ale pouze jeho část - statický výpočet. Většinou se výpočet musí doplnit i o textovou část a připomíná tak statický posudek, ale výpočty tvoří nejpodstatnější část a pak se více jedná o statický výpočet nežli o statický posudek.
  • Pasporty staveb: Velmi často je třeba před započetím rekonstrukce objektů objektivně zachytit stávající stav z pohledu statiky, tak, aby během nové výstavby a po jejím dokončení bylo možné kontrolovat, zda nedochází k nepředpokládáným problémům. A k tomu slouží pasport stavby vypracovaný statickou kanceláří.
 
 

Potřebujete se o výběru služby poradit? Neváhejte nás kontaktovat zde!