Občanské stavby

12/2016 - 10/2017 : Business centre Košice, 3. etapa

Polyfunkční objekt BCKIII v Košicích Investorský záměr předpokládá výstavbu polyfunkčního komplexu tvořeného převážně plochami pro bydlení, administrativu a obchodními plochami s podzemním parkováním. Komplex tvoří 3 dilatační celky, disponuje 11 nadzemními a 1 podzemním patrem. Založení navrženo...

02/2016-12/2016 : přístavba ZŠ Chodov

Přístavba základní školy v Praze na Chodově Předmětem dokumentace statiky je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru dostavby nového křídla ZŠ Chodov na západní straně pozemku v ulici Květnového vítězství 57 v Praze 4 - Chodov. Navržený objekt má čtyři...

12/2015-08/2016 : Městská knihovna v Písku

Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny v Písku Investorský záměr předpokládá přestavbu a rekonstrukci stávajícího třípodlažního objektu školy na městskou knihovnu. V rámci rekonstrukce bude odstraněna malá novodobá přístavba jídelny ve dvoře objektu a bude provedena nová třípodlažní přístavba...

08/2012-02/2013 : AVION Ostrava

Modernizace nákupní galerie AVION Shopping Park v Ostravě Investorským záměrem bylo odstranění kapacitně nevyhovujícího objektu a na jeho původním půdorysu výstavbu nové budovy obchodního domu. Stávající objekt vykazoval statické poruchy zapříčiněné nevhodně zvolenými struskami pod podlahu...

03/2012 : Přístavba MŠ v Úvalech

Rekonstrukce a přístavba jídelny, MŠ v Úvalech Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce a přístavba jídelny a varny základní školy v Úvalech, ul. Náměstí Arnošta z Pardubic 8, 250 82, okres Praha - východ. Jedná se o jednopodlažní objekt půdorysného tvaru obdélníka s délkami...

08/2011: Bowling Centrum - Hlubočepy

Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí a založení novostavby bowlingového centra v Praze – Hlubočepích. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který je situován v mírně svažitém terénu. Půdorysně je navržen jako podélný čtyřtrakt s celkovými rozměry přibližně...

05/2011: Statika horské chaty

Statika horské chaty v Krkonoších Předmětem projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí rekonstrukce horské chaty v Krkonoších. Chata pochází z konce 70tých let minulého století, dosud sloužila jako hotel a v posledních letech byla využívána jen sporadicky. Projekt statiky je řešen ve stupni...

01/2010: Vodní dům, statická část projektu

Jedná se o soutěžní projekt expozice nazývané "Vodní dům" situované v lokalitě u vodní nádrže Želivka. Konstrukční řešení objektu je podmíněno ideji lehké střechy „plovoucí“ nad zelení a těžkého objemu zapuštěného do země.   Lokalita Hulice ROZSAH...

05/2009: Statika rekonstrukce ZŠ, Praha 4

Projekt statiky na rekonstrukci základní školy v Michli Předmětem tohoto projektu je zlepšení užitných vlastností stávající budovy soukromé základní školy po technické a provozní stránce a s tím spojené stavební úpravy. Součástí statické části projektu jsou především úpravy týkající se...

09/2008: Statika budovy kostela v Čerčanech

Komunitní dům v Čerčanech - statika kostela a fary, 09/2008 Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí komunitního domu v Čerčanech. V současnosti je v areálu umístěn nedávno dostavěný hospic a záměrem investora je přístavba kostela s kostelní věží a...

1 | 2 >>