Reference - bytové domy

2017 - 2019 : Polyfunkční dům Českomoravská

Polyfunkční dům Českomoravská, Praha 9 Realizační dokumentace statiky  polyfunkčního objektu s převahou bytové funkce v Praze 9. Stavba je převážně železobetonová monolitická, má 4 podzemní a 10 nadzemních pater, založena na tlusté základové desce. I při větším půdorysném rozměru cca 85m...

2016 - 2019 : Berounské terasy

Lokalita Berounské terasy Projekt statiky pro stavební povolení a navazující projekt pro provedení stavby na nově vznikající lokalitu v Berouně. Jedná se o soubor 10 bytových, 32 řadových a 6 rodinných dvojdomů.   LOKALITA Beroun Rozsah projektu DSP,...

2016 - 2019 : Krakovská 13

Krakovská 13, Praha 1 - rekonstrukce a dostavba bytového domu Záměr investora předpokládá částečné odstranění objektu A (objekt v uliční části), rekonstrukci zbývající části objektu A, celkové odstranění objektu B (objekt ve dvorní části) a na jejich původním půdorysu výstavbu nových budov....

01/2016-08/2016 : Rezidencia pri radnici, Košice

Bytový dům, "Rezidencia pri Radnici", Košice, Slovensko Předmětem projektu je zpracování prováděcí a realizační dokumentace statiky obytného souboru situovaného v centru východoslovenských Košic. Jedná se o stavbu půdorysného rozměru 100x110m s 2 podzemními a 8 nadzemními patry, které je rozdělena...

01/2016-06/2016 : Bytový dům "V jehličí"

Statika bytového domu V jehličí Předmětem projektu je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru vybudovat novostavbu bytového domu V Jehličí na pozemku mezi ulicemi V Jehličí a Janošíkova v Praze 4 Krči. Projekt byl zpracován jako podrobná realizační...

07/2015-02/2016 : Obytný soubor "Vltavská vyhlídka"

Bytový dům "Vltavská vyhlídka" Bytový dům je situován na rovinatém pozemku v blízkosti Vltavy a je rozčleněn na 4 dilatační celky A, B, C a D. Objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a sedmi nadzemními podlažími. Do úrovně 2. nadzemního podlaží včetně je objekt řešen jako spojitý celek...

08/2014-01/2015 : Obytný soubor „Hyacint II“

Obytný soubor „Hyacint - II. fáze“   Zpracování realizační dokumentace statiky pro soubor 3 bytových domů vč. podzemních garáží v Praze Modřanech. Jedná se o 6-7 podlažní bytovky s jedním suterénem a mezilehlým podzemním objektem garáží. Soubor je rozdělen do 5 dilatačních...

06/2014-01/2015 : BD „U Markéty“

Statika polyfunkčního bytového domu „U Markéty“   Předmětem dokumentace je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru vybudovat novostavbu polyfunkčního bytového domu – „U Markéty“ na Praze 6 v k.ú. Břevnov. Dokumentace je...

11/2012-06/2013 : BD „Pod Děvínem“

Statika bytového domu „Pod Děvínem“ Předmětem naší části dokumentace bylo zpracování projektu statiky bytového domu v Praze 5 v ul. Pod Děvínem ve všech stupních od DUR až po realizační dokumentaci vč. podrobných výkresů výztuže. Jedná se o novostavbu 5-ti podlažního objektu, který je...

09/2011: Nástavba bytového domu - Veleslavín

Nástavba bytového domu  - Veleslavín, Praha 6 Jedná se o projekt statiky na dvojpodlažní nástavbu stávajícího trojpodlažního obytného domu s částečným podsklepením v katastrálním území Praha  - Veleslavín. Objekt je zděný s plochou střechou, železobetonovými a dřevěnými trámovými stropy o...

1 | 2 >>