Projekty statiky

Statická nebo též konstrukční část dokumentace - projekt statiky je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby jako celku a obvykle ji zpracovává statik nebo v případě rozsáhlejších projektů statická kancelář. Význam a rozsah projektů statiky vzrůstá s velikostí a složitostí objektu, avšak i pro jednoduché stavby menšího rozsahu často kvalitní projekt statiky ušetří nemalé náklady.

Zpracování kvalitních projektů statiky je jedním z pilířů činnosti naší projekční kanceláře. Vždy se snažíme o ekonomický návrh nosné konstrukce a nebojíme se různých materiálových ani konstrukčních variant. Nikoho netlačíme do jediného, námi preferovaného typu, ale spíše se kvalitou a typem nosné konstrukce snažíme přizpůsobit kvalitě domu jako celku. Nejlépe za nás zřejmě promluví realizované zakázky.

 

Potřebujete projekt statiky? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Občanské stavby

12/2016 - 10/2017 : Business centre Košice, 3. etapa

Polyfunkční objekt BCKIII v Košicích Investorský záměr předpokládá výstavbu polyfunkčního komplexu tvořeného převážně plochami pro bydlení, administrativu a obchodními plochami s podzemním parkováním. Komplex tvoří 3 dilatační celky, disponuje 11 nadzemními a 1 podzemním patrem. Založení navrženo...

02/2016-12/2016 : přístavba ZŠ Chodov

Přístavba základní školy v Praze na Chodově Předmětem dokumentace statiky je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru dostavby nového křídla ZŠ Chodov na západní straně pozemku v ulici Květnového vítězství 57 v Praze 4 - Chodov. Navržený objekt má čtyři...

12/2015-08/2016 : Městská knihovna v Písku

Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny v Písku Investorský záměr předpokládá přestavbu a rekonstrukci stávajícího třípodlažního objektu školy na městskou knihovnu. V rámci rekonstrukce bude odstraněna malá novodobá přístavba jídelny ve dvoře objektu a bude provedena nová třípodlažní přístavba...

08/2012-02/2013 : AVION Ostrava

Modernizace nákupní galerie AVION Shopping Park v Ostravě Investorským záměrem bylo odstranění kapacitně nevyhovujícího objektu a na jeho původním půdorysu výstavbu nové budovy obchodního domu. Stávající objekt vykazoval statické poruchy zapříčiněné nevhodně zvolenými struskami pod podlahu...

1 | 2 | 3 | 4 >>

Reference - bytové domy

01/2017 - 09/2017 : Polyfunkční dům Českomoravská

Polyfunkční dům Českomoravská, Praha 9 Realizační dokumentace statiky  polyfunkčního objektu s převahou bytové funkce v Praze 9. Stavba je převážně železobetonová monolitická, má 4 podzemní a 10 nadzemních pater, založena na tlusté základové desce. Při větším půdorysném rozměru cca 85m řešeno...

12/2016 - 02/2017 : Berounské terasy

Lokalita Berounské terasy Projekt statiky pro stavební povolení na nově vznikající lokalitu v Berouně. Jedná se o soubor 10 bytových, 32 řadových a 6 rodinných dvojdomů.   LOKALITA Beroun Rozsah projektu DSP Investor CRESTYL a.s. Spolupráce Ian...

01/2016-08/2016 : Rezidencia pri radnici, Košice

Bytový dům, "Rezidencia pri Radnici", Košice, Slovensko Předmětem projektu je zpracování prováděcí a realizační dokumentace statiky obytného souboru situovaného v centru východoslovenských Košic. Jedná se o stavbu půdorysného rozměru 100x110m s 2 podzemními a 8 nadzemními patry, které je rozdělena...

01/2016-06/2016 : Bytový dům "V jehličí"

Statika bytového domu V jehličí Předmětem projektu je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru vybudovat novostavbu bytového domu V Jehličí na pozemku mezi ulicemi V Jehličí a Janošíkova v Praze 4 Krči. Projekt byl zpracován jako podrobná realizační...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>