2016 - 2019 : Krakovská 13

2016 - 2019 : Krakovská 13

Krakovská 13, Praha 1 - rekonstrukce a dostavba bytového domu

Záměr investora předpokládá částečné odstranění objektu A (objekt v uliční části), rekonstrukci zbývající části objektu A, celkové odstranění objektu B (objekt ve dvorní části) a na jejich původním půdorysu výstavbu nových budov. Stávající objekty navíc vykazují statické poruchy vzniklé zatékáním vody a dlouhodobým chátráním.

 

LOKALITA Praha 1, ul. Krakovská 13
Rozsah projektu DSP, DPS
Investor REKO a.s. stavební společnost
Spolupráce REKO a.s. stavební společnost; raz23 s.r.o.
Stav stavba dokončena 2019