12/2015-08/2016 : Městská knihovna v Písku

12/2015-08/2016 : Městská knihovna v Písku

Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny v Písku

Investorský záměr předpokládá přestavbu a rekonstrukci stávajícího třípodlažního objektu školy na městskou knihovnu. V rámci rekonstrukce bude odstraněna malá novodobá přístavba jídelny ve dvoře objektu a bude provedena nová třípodlažní přístavba skladu knih a prosklená třípodlažní komunikační chodba k této přístavbě. Dále budou provedeny vnitřní stavební úpravy dvora, přístavba kavárny do dvora a terénní úpravy směrem k Soukenické ulici. 

 

Lokalita Alšovo náměstí 75-77, Písek
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR Město Písek
SPOLUPRÁCE A.B.S. STUDIO spol. s r.o.
STAV stavba dokončena 04/2019