2013: Pasport RD v Praze

2013: Pasport RD v Praze

PASPORTIZACE STATIKY - RODINNÝ DŮM, Praha 5.

pasport_RD_Praha_zkrácená verze02.pdf (2,7 MB)

Předmětem pasportizace nosných konstrukcí je rodinný dům v ulici …………, č.p. …./.. v Praze 5, prováděná v lokalitě v souvislosti se záměrem vybudování nového bytového domu. Vzhledem k plánované výstavbě na místě sousedního pozemku s rodinným domem (parc. č. ….), se provede pasportizace okolních objektů dotčených stavebním řízením.

Popis domu

Rodinný dům č.p. …./.. je vystavěn ve stěnovém konstrukčním systému se zděnými svislými nosnými konstrukcemi, dřevěnými trámovými stropy nadzemích podlaží a železobetonovým trámovým stropem suterénu. Objekt má podkroví, 2 nadzemní podlaží a částečně zapuštěný suterén, a slouží především k obytným účelům. V suterénu se nachází technické zázemí objektu a 2 garáže. Dům je situován jako volně stojící severně od zájmového pozemku. Vertikální komunikace v objektu je zajištěna pomocí dvouramenného schodiště umístěného v rohu objektu u obvodových stěn. Hlavní přístup do objektu je realizován z ulice na úrovni 1. nadzemního podlaží, výjezdy z garáží se nacházejí na úrovni suterénu.

Ve dvou nadzemních patrech objektu a podkroví se nacházejí tři bytové jednotky, bytová jednotka ve 2. nadzemním podlaží je nově zrekonstruována, bytová jednotka v 1. nadzemním podlaží byla rovněž v minulosti předmětem stavebních úprav. V rámci rekonstrukce především ve 2.NP byly vybourány některé vnitřní příčky.

Popis zpracování pasportu

V rámci pasportizace byla provedena vizuální prohlídka rodinného domu včetně exteriéru a oplocení sousedícího s pozemkem plánovaným pro výstavbu nového bytového domu, a byla pořízena fotodokumentace trhlin a dalších poruch doplněná o záznam lokalizace jednotlivých poruch v rámci objektu.
Pasportizací bylo zjištěno přesunutí nebo doplnění některých nenosných příček v objektu ve srovnání s původním stavem zachyceným v poskytnuté původní projektové dokumentaci. Zásahy do nosné konstrukce objektu se projevily především v podkroví v souvislosti v pravděpodobným dodatečným průhybem trámového stropu po vybourání některých příček ve 2.NP.

Lokalizace jednotlivých poruch je vymezena specifickým číslem obrázku, patrem, označením místnosti a slovním popisem pozorované poruchy. Za označením se v závorce nachází hlavní číslo fotografie, které je vyznačeno v půdorysných plánech objektu (nebo pohledech v exteriéru) a ukazuje polohu pozorované poruchy v objektu. Pod tímto čtyřmístným číslem je fotografie dále k dohledání v pořízené podobě elektronicky na přiloženém CD.

 

Výběr z fotodokumentace