2013: Pasport Papírníkova - Kamýk

2013: Pasport Papírníkova - Kamýk

PASPORTIZACE STATIKY PANELOVÉHO DOMU, Praha 4 - Kamýk.

Předmětem dokumentace je pasportizace nosných konstrukcí panelového domu v ulici Papírníkova na Praze 4, č.p. 608-619, prováděná v souvislosti se záměrem vybudování nových bytových vícepatrových domů. Vzhledem k plánované výstavbě na místě současného parkoviště a částečně na zelené louce na přibližně obdélníkovém prostranství mezi ulicemi Papírníkova – Generála Šišky – Novodvorská se provádí pasportizace okolních objektů dotčených stavebním řízením.

V rámci pasportizace byla prováděna vizuální prohlídka bytových jednotek, společných prostor a exteriéru objektu, a byla pořízena fotodokumentace trhlin a dalších poruch doplněná o záznam lokalizace jednotlivých poruch v rámci objektu. Celkem bylo pořízeno 1055 fotografií, jejich poloha byla přehledně vyznačena ve schématech domu a hlavní poruchy byly popsány. Bylo provedeno členění poruch do několika skupin podle typu a původu.