2010-2011: Založení elektrárny

2010-2011: Založení elektrárny

Spolupráce na projektu založení elektrárny

Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby. Objekty kotelny a strojovny jsou založeny hlubinně na pilotách v oblasti poddolované hornickou činností z minulosti.