2010: Statický posudek dekoračního vánočního stromu

2010: Statický posudek dekoračního vánočního stromu

Předmětem tohoto statického posudku je nosná konstrukce umělého dekoračního stromu výšky 9,0m při zatížení větrem.

Popis ocelové konstrukce stromu

Nosný stožár je složen ze 3 segmentů kruhových trubek profilů 168x4,5x3000mm, 159x4,5x3050mm a 133x4,5x3050mm navzájem spojených montážním spojem přes styčné plechy. Kotevní rošt (podstava) je složen ze čtyř shodných svařenců z profilů Jökl 70x50x3mm a stožár je k němu připojen rovněž přes styčný plech v jeho patě. Stabilita stožáru je zajištěna čtveřicí vzpěr z profilů Jökl 70x50x3 a čtveřicí táhel z šestipramenných ocelových lan jmenovitého průměru 8,0mm z oceli tř. 12071 min. pevnosti v tahu 1770MPa.

Kotvení stromu

Konstrukci je možno osadit pouze na pevný a tuhý podklad. Rošt je nutno kotvit k únosnému podkladu min. dvěma mechanickými či chemickými kotvami M20 v každém rohu z důvodu možného vzniku tahových reakcí. Alternativně lze místo kotev použít pro přitížení rohů závaží o min. hmotnosti 1,33 tuny na každý roh roštu pro variantu A a 0,89 tuny pro variantu B (např. betonové panely apod.).