2009: Statické posudky fotovoltaických elektráren

2009: Statické posudky fotovoltaických elektráren

Statické posudky fotovoltaických elektráren

V letech 2009 až 2010 jsme provedli několik projektů a statických posudků pro solární fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách objektů. Součástí těchto posudků většinou bylo i zhodnocení nosných konstrukcí objektů, na které se umístění solárních panelů zamýšlelo.

V rámci těchto posudků byly tedy řešeny dva základní statické problémy:

  1. posouzení nosné konstrukce objektu, na kterém má být elektrárna umístěna
  2. posouzení vlastní konstrukce elektrárny - konstrukce nesoucí vlastní solární panely

Je třeba poznamenat, že výrazně obtížnější byl ve většině případů 1. bod těchto posudků, neboť do hry vstupují následující neznámé:

  • nedostatečné podklady ke stávajícím stavbám (jen v ideálním případě se sežene původní dokumentace nebo dokonce i původní statický výpočet)
  • neochota investorů nebo zainteresovaných stran investovat do podrobného průzkumu stávající nosné konstrukce
  • při výpočtu podle EUROKÓDŮ je v zásadě téměř vždy problematické zatížení sněhem, neboť mezi řadami panelů mohou vznikat závěje a zatížení sněhem je navíc proti původním návrhům nutno uvažovat zvýšené. Stává se tak nezřídka, že nosné konstrukce objektů nevyhoví již za stávajícího stavu bez přitížení elektrárnou.