08/2009: Rekonstrukce zámečku Nad Strání

08/2009: Rekonstrukce zámečku Nad Strání

Rekonstrukce a dostavba zámečku v Praze 8

Projekt řeší statickou část rekonstrukce a dostavby stávajícího objektu „Viniční dům Nad Strání“ na Praze 8. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a dostavbu o celkových půdorysných rozměrech cca 31,5 x 10,5 m s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím a podkrovím.

Rekonstrukce stávající budovy

Nosná konstrukce stávající budovy je řešena jako zděný stěnový systém – dvojtrakt doplněný 2 vnitřními příčnými a 2 štítovými stěnami. K hlavní budově přiléhá v pravé části půdorysu jednolodní přístavba a v horní částí půdorysu 1.PP „sklípek“, který je zapuštěný do terénu.

Stropní konstrukce nad 1.PP jsou provedeny v části půdorysu jako cihelné klenby valené do příčných klenebných pasů. Při rekonstrukci budou klenby obnoveny a zachovány v místě sklípku a pravé horní části půdorysu. Stropní konstrukce ve zbylé části nad 1.PP jsou provedeny jako dřevěné trámové stropy. Vzhledem k velice špatnému stavu bude tato část stropu nad 1.PP demontována a nahrazena novým plechobetonovým stropem.

Stropní konstrukce nad 1.NP jsou provedeny jako dřevěné trámové stropy. Vzhledem k velice špatnému stavu bude celý stropu nad 1.NP demontována a nahrazena novým plechobetonovým stropem, který bude rovněž podpírat sloupky krovu.

Krov se vzhledem k velice špatnému stavu demontuje a provede se také nový.

V rámci bourání v nosných konstrukcích budou podchyceny a vybourány nové otvory v nosných konstrukcích. Nově zřizované otvory ve všech nosných konstrukcích budou prováděny vždy s řádným průběžným zajištěním podepření všech vodorovných konstrukcí uložených v těsné blízkosti bouraného otvoru. Překlady budou řádně usazeny a bude zajištěno jejich dodatečné spolupůsobení se stávajícím zdivem. V případě zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných poruch či nově vzniklých nebo objevených skutečností budou bourací práce okamžitě zastaveny, konstrukce budou staticky zajištěny podepřením a následně bude přivolán statik, který navrhne řešení.