2009 : Dynamický výpočet základnové stanice pro mobilní telekomunikační síť

2009 : Dynamický výpočet základnové stanice pro mobilní telekomunikační síť

Statický a dynamický výpočet ocelové konstrukce stožárků základnové stanice mobilního operátora.

Předmětem posudku je ocelová konstrukce stožárků základnové stanice mobilního operátora určených pro panelové antény výšky 2,5m a pro MW parabolické antény. Jedná se o stožárky celkové výšky 6,5m, které se skládají ze spodního kotevního elementu výšky 0,5m, dvou trojbokých příhradových elementů výšky 2x 1,5m a ocelového trubkového nástavce Tr114/8 s výložníky.

Výpočet vnitřních sil v nosné ocelové konstrukci byl proveden metodou konečných prvků. Výpočet únosnosti, návrh průřezů a jednotlivé posudky byly provedeny pomocí tabulkového procesoru EXCEL.

Výsledkem statického výpočtu jsou reakce, které stožárky vyvozují v místě jejich kotvení. Ocelová konstrukce stožárku z hlediska statiky vyhoví a splňuje i požadavky na max. deformace a pootočení v místě ukotvení antén.