08/2010 : Terasové domy Červený Hrádek

08/2010 : Terasové domy Červený Hrádek

Projekt statiky na 3 terasové bytové domy v lokalitě Červený Hrádek, Plzeň

Předmětem projektu je statika terasových domů č. 5, 6 a 7 v lokalitě Červený Hrádek, které jsou součástí nově vznikající oblasti se zástavbou terasových a rodinných domů. Projekty byly zpracovány jako jednostupňová dokumentace pro provedení stavby.

 

Lokalita Plzeň - Červený Hrádek
ROZSAH PROJEKTU DPS
INVESTOR developerská společnost
SPOLUPRÁCE T.L.S. group a.s.
STAV realizováno 06/2011

 

statika terasového bytového domu

Popis nosných konstrukcí

Objekty jsou řešeny jako samostatné dilatační celky a funkčně jsou propojeny pouze opěrnými stěnami a chodníky. Svislé nosné konstrukce domů jsou zděné z tvárnic SIP, stěny v suterénu jsou z tvárnic prolévaného bednění. Vodorovné nosné konstrukce tvoří převážně panelové stropy. Pultová střecha s mírným sklonem je navržena z dřevěných krokví podpíraných středovými vaznicemi a pozednicemi. Základy jsou navrženy plošné jako uskákané základové pasy.