02/2008 : Statika půdní vestavby Parléřova 11

02/2008 : Statika půdní vestavby Parléřova 11

Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí půdní vestavby v ul. Parléřova čp. 11/157 v Praze 6 – Střešovicích ve stupni pro provedení stavby.

Půdní vestavba je navržena jako dvoupatrová v celé ploše půdorysu půdy. Vstup do nových bytů je ze schodišťového prostoru řešen novou chodbičkou, ve které je provedeno výškové vyrovnání dvěma schody mezi úrovní vstupního prostoru a zvýšenou úrovní bytu.
Konstrukčně je objekt řešen jako podélný trojtakt s příčnými schodišťovými stěnami. Stropy v běžných patrech jsou dřevěné trámové, ve středním chodbovém traktu nejspíše cihelné klenuté. Svislé zdivo objektu je nejspíše cihelné a jeho tloušťka je odstupňována podle výšky. Prověření únosnosti

stávajících konstrukcí bylo provedeno již v rámci projektu pro stavební povolení.