2008: Dřevostavba domku v Mníšku pod Brdy

2008: Dřevostavba domku v Mníšku pod Brdy

Předmětem tohoto projektu je novostavba patrového rodinného domku, který je koncipován jako dřevostavba se zděnými štítovými stěnami a nosnými dřevěnými rámy.

 

Lokalita Mníšek pod Brdy
ROZSAH PROJEKTU DPS
INVESTOR soukromá osoba
SPOLUPRÁCE KA - architekti
STAV realizováno 06/2011

 

Jedná se o rodinný dům bez podsklepení jednoduchého půdorysného tvaru obdélníka s celkovými půdorysnými rozměry 12,5 x 6,5m, výška hřebene je v úrovni max. +7,3m nad zemí.

Primární nosnou konstrukci tvoří patrové dřevěné rámy se sloupky, šikminami a horní kleštinou profilu 2x40/220 a vodorovnou příčlí v úrovni stropu profilu 2x40/240, resp. 3x240 u rámů zatížených lávkou s chodištěm. Rámy jsou přes ocelovou botku pomocí dvojice kotev M16 uloženy na podélné základové pasy. Styčníky rámů jsou navrženy šroubované pomocí svorníků M16-M20 s vloženou deskou z dubové překližky tl. 40mm (možno 2x20mm) a z vnějšku přiloženými styčníkovými plechy 2xP5.