2001 : Dynamický výpočet anténní věže Cukrák

2001 : Dynamický výpočet anténní věže Cukrák

2001 : Přepočet anténní věže Cukrák


Statický a dynamický výpočet, přepočet a posouzení ocelové čtyřboké anténní věže RKS Cukrák vysoké 52,5m na přitížení novými anténami.