12/2016 - 10/2017 : Business centre Košice, 3. etapa

12/2016 - 10/2017 : Business centre Košice, 3. etapa

Polyfunkční objekt BCKIII v Košicích

Investorský záměr předpokládá výstavbu polyfunkčního komplexu tvořeného převážně plochami pro bydlení, administrativu a obchodními plochami s podzemním parkováním. Komplex tvoří 3 dilatační celky, disponuje 11 nadzemními a 1 podzemním patrem. Založení navrženo na tlusté základové desce, převažující nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet.

 

LOKALITA Košice, SR
Rozsah projektu realizační dokumentace - RDS
Investor CTR Group, a.s.
Spolupráce raz23 s.r.o.
Stav 2018/2019 ve výstavbě