10/2011: Statika RD v Obci Librantice - dřevostavba

10/2011: Statika RD v Obci Librantice - dřevostavba

Předmětem projektu je novostavba patrového rodinného domku celkových půdorysných rozměrů 7,8x11,3m a výškou hřebene cca 8,3m nad terénem v obci Librantice. Objekt je koncipován jako dřevostavba se sedlovou střechou.

 

Lokalita Librantice
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR soukromá osoba
SPOLUPRÁCE Ing. Martin Hofman
STAV 12/2011 - ve výstavbě

 

Nosná konstrukce rodinného domu je vytvořena z lehkých rámů z dřevěných hranolů opláštěných deskovým materiálem, založení je plošné na základových pasech a patkách. Předpokládá se realizace rámové konstrukce včetně opláštění přímo na stavbě, nikoliv v podobě panelů předem.