09/2011: Nástavba bytového domu - Veleslavín

09/2011: Nástavba bytového domu - Veleslavín

Nástavba bytového domu  - Veleslavín, Praha 6

Jedná se o projekt statiky na dvojpodlažní nástavbu stávajícího trojpodlažního obytného domu s částečným podsklepením v katastrálním území Praha  - Veleslavín. Objekt je zděný s plochou střechou, železobetonovými a dřevěnými trámovými stropy o celkových půdorysných rozměrech 44,00 x 12,05 m. Součástí projektu statiky je kromě podrobné dokumentace obou pater nástavby i zesílení stávajících základů podchycením pomocí tryskové injektáže. Projekt je řešen ve stupni pro provedení stavby.

 

Lokalita Praha 6 - Vokovice
ROZSAH PROJEKTU prováděcí dokumentace
INVESTOR Podzimek a synové s.r.o.
SPOLUPRÁCE Projekční kancelář QUADRA
STAV realizováno 2012/2013

 

nástavba statik vizualizace

statika nástavby před rekonstrukcí