09/2010: Statický posudek dřevěné haly KOBRA

09/2010: Statický posudek dřevěné haly KOBRA

Předmětem tohoto statického posudku jsou nosné konstrukce (především hlavní nosné rámy) zimního stadionu Kobra v Praze 4 – Bráníku po přitížení fotovoltaickými panely umístěnými na střeše. Nosná konstrukce dřevěné haly sestává z nosných rámů se sklonem horní příčle 5°, na které jsou uloženy lepené dřevěné vaznice. Celkové půdorysné rozměry haly jsou cca 70x40m a výška je cca 9,9m nad terén. Nosné rámy jsou z lepeného lamelového dřeva třídy SB. Zpracovatelem statické části je Ing. Petr Žalský Ph.D., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.

 

Lokalita Praha 4 - Braník
ROZSAH POSUDKU přepočet konstrukce, prohlídka, závěr
OBJEDNATEL ZTC Energy s.r.o.
SPOLUPRÁCE ZTC Energy s.r.o.
STAV nerealizováno

 

statika dřevěné haly

 

Dřevěná hala - popis nosné konstrukce

Na nosných rámech (osová vzdálenost 7,7m, rozpětí cca 35,0m) jsou uloženy dřevěné sbíjené vaznice tvaru I se zdvojenou stojinou z překližky. Vaznice jsou ztuženy celoplošně přibitými OSB deskami, na kterých je položena hydroizolační fólie. Na spodní přírubě dřevěných vaznic jsou uložena prkna a jsou připevněny podhledové panely.

Nosná konstrukce zastřešení je tvořena devíti rámy (z toho 2 krajní rámy jsou cca o 2,5m zkrácené) z lepeného lamelového dřeva třídy SB. Nosný rám je tvořen příčlí průřezu 230x1360mm se sklonem 5°. Stojiny/sloupy jsou průřezu 230x500mm v patě s náběhem ve svislém směru do průřezu 230x2200mm, vnější hrana stojiny je svislá. Dřevěné lepené profily rámu byly konstruovány tak, že výsledný profil šířky 230mm sestává ze dvou profilů šířky 110mm slepených přes střední desku z překližky tl. 10mm. Stojiny jsou kloubově uloženy na ocelové botky, ostatní spoje rámu jsou uvažovány jako rámové styčníky. Stojiny jsou podél vnitřní hrany ztuženy dvojicí ocelových profilů U300, které vedou od paty stojiny až po horní hranu příčle rámu. Příčel je propojená s ocelovou patkou pomocí ocelového táhla P10x320mm usazeného ve spáře na vnější straně stojiny. Dle informací majitele jsou horní příčle ztuženy ocelovými svorníky osazenými ve svislém směru. Celý nosný rám je obložen deskami, na kterých jsou zavěšeny technologie provozu zimního stadionu.

Stěny dřevěné haly jsou samonosné a do konstrukce vnášejí pouze síly od zatížení větrem. Stěny zároveň tvoří atiku nad střechou do výšky cca 1,2 - 2,4m.  Příčle rámu za sloupem přechází v krátké konzoly (cca 2,2m), které tvoří nosný prvek zaatikového žlabu podél delších stran střechy.

Závěr statického posudku

Závěrem bylo konstatováno, že při dodržení jistých omezujících podmínek je možné FVE panely na střechu osadit. Statika, stabilita ani prostorová tuhost objektu tím nebude narušena a stávající nosné konstrukce haly i nadále z hlediska statiky vyhoví.