09/2010: Statika stavby pro bydlení "Ďáblická"

09/2010: Statika stavby pro bydlení "Ďáblická"

Statika bytového domu v ul. Ďáblická, Praha 8


Jedná se o projekt statiky nosných konstrukcí novostavby bytového domu v Praze 8. Statika stavby je zpracována ve stupni pro stavební povolení na základě rozpracované stavební části dokumentace a zprávy o průzkumu inženýrsko-geologických poměrů na staveništi.

 

Lokalita Praha 8
ROZSAH PROJEKTU DSP
INVESTOR společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE Studio pro projektování s.r.o.
STAV projednání na úřadech

 

Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený dům s podkrovím, který je situován v mírně svažitém terénu. Půdorysně je navržen zhruba obdélníkového tvaru s celkovými rozměry cca 18,3 x 22,4m, jednou stranou těsně přiléhá k sousednímu objektu. Podélná část střechy je navržena jako kombinovaná sedlová sklonu 36° s pultovým vikýřem sklonu 5°. Příčná část střechy do dvora je sedlová se sklonem 14°, hřeben střechy je cca 16,5m nad přilehlým terénem.

Konstrukčně je objekt řešen jako příčný trojtrakt s nosnými obvodovými a vnitřními příčnými zděnými stěnami a železobetonovými monolitickými stropy. Založení objektu je navrženo plošné na základové desce, celé podzemní patro je řešeno jako bílá vana. Dům je řešen jako jeden dilatační celek.