08/2012-02/2013 : AVION Ostrava

08/2012-02/2013 : AVION Ostrava

Modernizace nákupní galerie AVION Shopping Park v Ostravě

Investorským záměrem bylo odstranění kapacitně nevyhovujícího objektu a na jeho původním půdorysu výstavbu nové budovy obchodního domu. Stávající objekt vykazoval statické poruchy zapříčiněné nevhodně zvolenými struskami pod podlahu přízemí, které výrazně zvýšily svůj objem a zdeformovaly  přilehlé konstrukce objektu.

Předmětem naší části projektové dokumentace bylo zpracování prováděcího projektu ocelových konstrukcí a železobetonových nezávislých podlah.

 

Lokalita

Ostrava, Rudná

ROZSAH PROJEKTU

DPS

INVESTOR

Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o.

SPOLUPRÁCE

QUADRA PROJECT s.r.o.

STAV

realizováno 2013/2014

 

Seznam dílčích částí naší dokumentace:

·         návrh ocelové konstrukce zastřešení vjezdové rampy

·         návrh podpůrné ocelové konstrukce v rámci úprav stávajícího železobetonového stropu 1PP

·         návrh ocelové konstrukce obvodových fasád

·         návrh ocelové konstrukce vstupních portálů

·         návrh nosné konstrukce požární rolety

·         návrh nosné konstrukce kladkostroje

·         návrh konstrukce servisního schodiště

·         návrh konstrukce staveništní příčky

·         návrh zajištění vedení stávajících sítí

·         návrh konstrukce servisní lávky a zádveří výtahu na střeše

·         návrh konstrukce nezávislých podlah uložených na mikropilotách