08/2011: Zesílení základů pro bytovku

08/2011: Zesílení základů pro bytovku

Zesílení základů bytového domu

Předmětem tohoto projektu zesílení stávajících základových konstrukcí s ohledem na přitížení objektu novou nástavbou. Jedná se stávající trojpodlažní bytový dům s částečným podsklepením v katastrálním území Veleslavín.

Na základě skutečného stavu základových konstrukcí bylo statickým výpočtem posouzeno zatížení stávající základové konstrukce od plánované nástavby a z důvodu předpokládaného vzniklého přitížení základových pasů bylo navrženo její zesílení metodou tryskové injektáže. Navržené zesílení základové konstrukce pilíři tryskové injektáže bude realizováno u obvodových pasů z vnější strany objektu, u středního základového pasu pak z prostor 1PP. Průměr pilíře tryskové injektáže je navržen min. 650mm.