08/2011 : RD Nučice - projekt statiky

08/2011 : RD Nučice - projekt statiky

Rodinný dům v Nučicích je navržen  ve zděném konstrukčním systému s monolitickým železobetonovým stropem a dřevěnou konstrukcí zastřešení 2.NP. Jedná se o dvoupodlažní, v části jednopodlažní dům půdorysného tvaru písmene „L“ celkových rozměrů 17,6 x 19,4 m.

 

Lokalita Nučice
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR soukromá osoba
SPOLUPRÁCE Mimosa-architekti, Architekt studio M
STAV 11/2011 - ve výstavbě

 

výztuž monolitického stropu - detail uložení na průvlak